Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου της EXTREME-SKI.GR

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου 18 Μαΐου, 2018

Εισαγωγή

Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών που συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται από την EXTREME-SKI.GRc. και τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της. Η EXTREME-SKI.GR εκτιμά το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας μέσω των επισκέψεών σας στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, στη διεύθυνση EXTREME-SKI.GR    ή σε σχετικά κανάλια επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε σελίδες ή/και κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστολόγια (συλλογικά "Σελίδες της EXTREME-SKI.GR "). Η παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η EXTREME-SKI.GR όταν αλληλεπιδράτε με αυτήν, όπως όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη EXTREME-SKI.GR , όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της, όταν εγγράφεστε σε ενημερωτικά δελτία, όταν επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών και όταν αλληλεπιδράτε με τη EXTREME-SKI.GR ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, κ.λπ. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές και μη συλλογές όλων των τύπων προσωπικών δεδομένων.

Γιατί σας ζητάμε να κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ζητάμε να μας κοινοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για:

 • αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της EXTREME-SKI.GR στο διαδίκτυο,
 • ενεργοποίηση ή δήλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή για βελτίωση της λειτουργικότητας,
 • λήψη πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της EXTREME-SKI.GR ,
 • συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες της EXTREME-SKI.GR , συμπεριλαμβανομένων των καναλιών/σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και των ιστολογίων μας,
 • αποθήκευση των προτιμήσεών σας για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες με τη EXTREME-SKI.GR ,
 • συμβολή στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και στη δημιουργία καμπανιών που σχεδιάζονται με γνώμονα εσάς, στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και στη συνεχή βελτίωση των διαδικτυακών μας τοποθεσιών,
 • συνεισφορά στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και παροχή δυνατότητας στη EXTREME-SKI.GR να σας ενημερώνει για δοκιμές νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή να σας συμπεριλαμβάνει σε αυτές,
 • επίλυση προβλημάτων καταναλωτών ή/και προϊόντων και υπηρεσιών, και
 • λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της EXTREME-SKI.GR .

Όταν έρχεστε σε επαφή με τη EXTREME-SKI.GR εκ μέρους ενός εταιρικού πελάτη, προμηθευτή ή εταιρικού συνεργάτη, σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς, όπως, ενδεικτικά, για:

 • διαχείριση σχέσεων πελατών,
 • διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφορίες,
 • βελτίωση επικοινωνιών,
 • ανάλυση και κατανόηση αλληλεπιδράσεων πελατών,
 • εφαρμογή προγραμμάτων ασφαλείας, και
 • συνεισφορά στη συμμετοχή της EXTREME-SKI.GR σε προγράμματα πιστοποίησης.

Γενικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που έχουμε κοινοποιήσει σε εσάς. Σε περίπτωση που τα χρησιμοποιήσουμε για άλλους (συναφείς) σκοπούς, θα εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα προστασίας δεδομένων (εφόσον απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).

Τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Όταν αλληλεπιδράτε με τη EXTREME-SKI.GR , για παράδειγμα όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή αλληλεπιδράτε με τη EXTREME-SKI.GR μέσω των σελίδων της EXTREME-SKI.GR , μπορεί να σας ζητήσουμε ή να λάβουμε ορισμένα δεδομένα, όπως:

 • το όνομά σας,
 • τη διεύθυνση email σας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • το φύλο σας,
 • την ηλικία σας,
 • πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
 • τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις Σελίδες της EXTREME-SKI.GR ,
 • τα ενδιαφέροντά σας, και
 • άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο.

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της EXTREME-SKI.GR , ενδέχεται να κοινοποιούνται στη EXTREME-SKI.GR ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια που έχετε αναρτήσει κ.λπ.).

Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών, όπως, ενδεικτικά:

 • τη διεύθυνση IP σας,
 • το αναγνωριστικό cookie σας,
 • το πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • την τοποθεσία σας,
 • τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
 • τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ,
 • κτλ.

Όταν αλληλεπιδράτε με τη EXTREME-SKI.GR εκ μέρους ενός εταιρικού πελάτη, προμηθευτή ή εταιρικού συνεργάτη της EXTREME-SKI.GR , μπορεί να συλλέγουμε:

 • το όνομά σας,
 • τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • την εικόνα σας,
 • τη διεύθυνση IP σας, και
 • (προσωπικά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, π.χ. τα χόμπι σας, ηλικία)κλπ.

Διαφορετικοί τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη EXTREME-SKI.GR με διάφορους τρόπους, όπως, ενδεικτικά:,

 • δήλωση μιας αγοράς ή μιας υπηρεσίας,
 • επικοινωνίες με τη EXTREME-SKI.GR . Αυτές μπορεί να σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες και να περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα των ερωτήσεών σας προς εμάς ή τα αιτήματα που απευθύνετε σε εμάς,
 • επικοινωνία με εκπρόσωπο του Τμήματος υποστήριξης πελατών της EXTREME-SKI.GR μέσω email, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
 • παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας,
 • συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της EXTREME-SKI.GR , π.χ. όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια,
 • αίτηση λήψης μηνυμάτων στην κινητή σας συσκευή/τηλέφωνο,
 • εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο της EXTREME-SKI.GR ,
 • αποστολή συμπληρωμένης απαντητικής κάρτας που συνοδεύει το προϊόν EXTREME-SKI.GR που αγοράσατε,
 • εθελοντική συμμετοχή σε δοκιμή προϊόντος ή έρευνες,
 • σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο LinkedIn για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση,
 • όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα/υπηρεσίες ή/και εφαρμογές που συνδέονται με τη EXTREME-SKI.GR , μπορεί να σας ζητηθεί αν θέλετε να κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας στη EXTREME-SKI.GR , π.χ. κοινοποίηση των δεδομένων χρήσης ή των δεδομένων τοποθεσίας σας,
 • cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, και
 • παρακολούθηση τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η EXTREME-SKI.GR μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Όταν αλληλεπιδράτε με τη EXTREME-SKI.GR ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης για:

 • τη δήλωση αγορών,
 • την παροχή υπηρεσιών με τη EXTREME-SKI.GR ,
 • τις επικοινωνίες με τη EXTREME-SKI.GR ,
 • την ανάπτυξη συνεργασιών,
 • την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή συστήματα της EXTREME-SKI.GR ,
 • τη συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειες, και
 • την εθελοντική συμμετοχή σε δοκιμές προϊόντων ή έρευνες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε άλλους

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για παράδειγμα, η EXTREME-SKI.GR ενδέχεται να πωλήσει ένα προϊόν ή να προσφέρει μια υπηρεσία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας κοινού μάρκετινγκ με μια άλλη εταιρεία (εταιρικός συνεργάτης). Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Θα σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης με άλλες εταιρείες, καθώς και για το ποιες είναι αυτές οι εταιρείες, πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό των  προσπαθειών μας κοινού μάρκετινγκ.

Η EXTREME-SKI.GR μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες, όπως παρόχους υπηρεσιών IT και επικοινωνίας, εταιρείες διεξαγωγής δοκιμών, συνεργάτες υποστήριξης για διαχείριση δεδομένων και άλλους με τους οποίους η EXTREME-SKI.GR σχετίζεται αναγκαστικά για την παροχή των υπηρεσιών της.

Όταν αλληλεπιδράτε με τη EXTREME-SKI.GR ως εταιρικός πελάτης, προμηθευτής ή εταιρικός συνεργάτης, η EXTREME-SKI.GR μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε αναφορές και σε άλλα υλικά που παρέχονται από εσάς ή/και την εταιρεία σας βάσει συμφωνίας με άλλο εταιρικό συνεργάτη ή/και προμηθευτή.

Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ή αν για κάποιο άλλο λόγο κρίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προτού κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η EXTREME-SKI.GR θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Από τη στιγμή που μας έχετε υποβάλει τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε εύλογη πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να τις ενημερώσετε, να τις τροποποιήσετε ή, αν είναι εφικτό βάσει νόμου, να τις διαγράψετε.

Σήματα "Χωρίς παρακολούθηση"

Η EXTREME-SKI.GR λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών της και προσπαθεί να έχει ως προτεραιότητα τους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η EXTREME-SKI.GR χρησιμοποιεί τα cookies για να σας βοηθάει να αξιοποιείτε στο έπακρο τις Σελίδες της EXTREME-SKI.GR .

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η EXTREME-SKI.GR δεν χρησιμοποιεί προς το παρόν κάποια τεχνική λύση που θα μας έδινε τη δυνατότητα να αποκρινόμαστε σε σήματα "Χωρίς παρακολούθηση" του προγράμματος περιήγησής σας. Προκειμένου να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookies, ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να αποδεχτείτε όλα ή συγκεκριμένα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies μας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ορισμένες ενότητες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας(ών) μπορεί να μην λειτουργούν. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες σύνδεσης ή πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

https://www.google.com/intl/el/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/el-gr/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Στις Σελίδες της EXTREME-SKI.GR , χρησιμοποιούνται επίσης Flash cookies. Μπορείτε να καταργήσετε τα Flash cookies από τις ρυθμίσεις του Flash Player. Ανάλογα με την έκδοση του Internet Explorer (ή άλλου προγράμματος περιήγησης) και του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων (media player) που χρησιμοποιείτε, ενδεχομένως να μπορείτε να διαχειριστείτε τα Flash cookies με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα Flash Cookies μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Adobe. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι ο περιορισμός της χρήσης των Flash Cookies μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αν συμμετέχετε σε διάφορα φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram κ.λπ., θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τα εργαλεία που σας παρέχουν οι εν λόγω τοποθεσίες, για να επιλέξετε πώς θα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο(α) αντίστοιχο(α) προφίλ σας.

Η EXTREME-SKI.GR δεσμεύεται από τις πρακτικές ή τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών, από τους δικούς της Εσωτερικούς κανόνες για μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media House rules) και από την παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις ισχύουσες δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου, τους όρους χρήσης και τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτά τα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στις διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και/ή σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις σας στις Σελίδες της EXTREME-SKI.GR ), ενδέχεται να κοινοποιούνται στη EXTREME-SKI.GR ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο Διαδίκτυο και τα προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφία, σχόλια και περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει/κοινοποιήσει κ.λπ.).

Σύνδεση με άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Κατά την περιήγησή σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες της EXTREME-SKI.GR , ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από τη EXTREME-SKI.GR και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε ρητά να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρεία ή των οποίων η διαχείριση γίνεται από άλλη εταιρεία εκτός EXTREME-SKI.GR , ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

Cloud

Η EXTREME-SKI.GR ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της EXTREME-SKI.GR και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η EXTREME-SKI.GR χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων αναφορικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αναγνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε σοβαρά την ευθύνη μας να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που εμπιστεύεστε στη EXTREME-SKI.GR από απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η EXTREME-SKI.GR χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας και διαδικασίες οργάνωσης που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ελέγχους πρόσβασης, τείχη προστασίας και ασφαλείς διακομιστές, και κρυπτογραφούμε ορισμένους τύπους δεδομένων, όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.

Ειδικές πληροφορίες για τους γονείς

Παρόλο που οι διαδικτυακές τοποθεσίες της EXTREME-SKI.GR δεν απευθύνονται γενικά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, η πολιτική της EXTREME-SKI.GR είναι να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όταν απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων παιδιών.

Η EXTREME-SKI.GR συνιστά στους γονείς να επιβλέπουν ενεργά τις δραστηριότητες των παιδιών τους στο Διαδίκτυο. Αν θεωρείτε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου

Οι υπηρεσίες που παρέχει η EXTREME-SKI.GR εξελίσσονται συνεχώς και η μορφή και η φύση των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε κατά διαστήματα αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, τυχόν δε αναθεωρήσεις υλικού θα αναρτώνται στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, θα αναρτήσουμε μια σαφή ειδοποίηση στη σελίδα δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου μας και στο επάνω μέρος της δήλωσης θα υποδεικνύεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε συχνά την τοποθεσία για να διαβάζετε την τελευταία έκδοση της δήλωσης.

Η νέα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Σελίδες της EXTREME-SKI.GR . Αν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την αναθεωρημένη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου.

Τρόποι επικοινωνίας με τη EXTREME-SKI.GR

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διαδικτυακή τοποθεσία της EXTREME-SKI.GR.