Όροι χρήσης

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ("Διαδικτυακή τοποθεσία") σας παρέχεται από τον Γρηγόριο Μιμίδη, Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 35002, 22340 22356, info@extreme-ski.gr (EXTREME-SKI.GR).  

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται μέσω αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας (το "Περιεχόμενο") και για συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ή πληροφορίες που ενδέχεται να στείλετε, υποβάλετε ή/και δημοσιεύσετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία (“Περιεχόμενο Χρήστη”) ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας. Οι εν λόγω όροι ενδέχεται να είναι επιπρόσθετοι αυτών των Όρων χρήσης ή, όπου και μόνο τότε και στον βαθμό που προσδιορίζεται ρητώς, ενδέχεται να αντικαθιστούν αυτούς τους Όρους χρήσης.

    Αποδοχή Όρων Χρήσης

Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας δεσμεύεστε νομικά για τους Όρους χρήσης και για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν ή σε οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία.

    Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι χρήσης μπορεί να τροποποιηθούν από τη EXTREME-SKI.GR οποιαδήποτε στιγμή. Αυτοί οι τροποποιημένοι Όροι χρήσης θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους. Εξακολουθώντας να προσπελάζετε ή να χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή τοποθεσία μετά την εν λόγω ανάρτηση, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις. Συνιστάται να εξετάζετε τακτικά οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Η EXTREME-SKI.GR διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να επιφέρει αλλαγές ή να πραγματοποιήσει ενημερώσεις στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή στο Περιεχόμενο της Διαδικτυακής τοποθεσίας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η EXTREME-SKI.GR διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, να αρνείται ή να διακόπτει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή σε μέρος αυτής με άμεση ισχύ χωρίς ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

    Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της EXTREME-SKI.GR και οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, όπως αναφέρεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία.

    Δηλώσεις Αποποίησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ". Η ΖΑΜΠΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,  ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ  Ή ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ούτε η EXTREME-SKI.GR ούτε οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν πραγματοποιούν καμία δήλωση ότι (i) η Διαδικτυακή τοποθεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, (ii) η Διαδικτυακή τοποθεσία θα λειτουργεί απρόσκοπτα, την κατάλληλη στιγμή, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα ή (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών και υλικού που υπάρχει στη Διαδικτυακή τοποθεσία) θα είναι σωστά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα ανταποκρίνονται με άλλο τρόπο στις απαιτήσεις σας.

Αυτή είναι μια δημόσια διαδικτυακή τοποθεσία. Δεν θα πρέπει να έχετε καμία προσδοκία ως προς την εμπιστευτικότητα όσον αφορά οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που μπορεί να υποβάλετε σε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία. Μην υποβάλετε εμπιστευτικές πληροφορίες εδώ.

Η EXTREME-SKI.GR και οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για διακοπές ή παραλείψεις σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο, το δίκτυο ή τη φιλοξενία ή τις υπηρεσίες τρίτων και δεν εγγυώνται ότι η Διαδικτυακή τοποθεσία ή οι υπηρεσίες που καθιστούν διαθέσιμη αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή οι ηλεκτρονικές ανακοινώσεις που στέλνει η EXTREME-SKI.GR δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Οποιαδήποτε λήψη ή απόκτηση υλικού με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Διαδικτυακής τοποθεσίας εμπίπτει στη διακριτική σας ευχέρεια και κίνδυνο. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή ή στις συσκευές σας ή απώλεια δεδομένων που προέκυψαν από τη λήψη του εν λόγω υλικού.

    Συμβεβλημένος

Με την υποβολή Περιεχομένου χρήστη στη διαδικτυακή τοποθεσία, συμφωνείτε ότι το υλικό θα είναι κατάλληλο, εποικοδομητικό και σχετικό και δεν θα περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο που ενδέχεται να είναι παράνομο ή αλλιώς μη κατάλληλο για δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά  στοιχείων που (1) ενδέχεται να είναι δυσφημιστικά ή να προκαλέσουν βλάβη σε άλλο άτομο ή οντότητα, (2) ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο ή περιουσιακό στοιχείο ή να δυσφημίσουν ή να παρενοχλήσουν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση, (3) ενδέχεται να παραβιάσουν νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα ή στη δημοσιότητα), (4) είναι πορνογραφικά, χυδαία, αισχρά, πρόστυχα, άσεμνα ή απειλητικά, (5) είναι μη αποδεκτά από πολιτισμικής ή εθνολογικής πλευράς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή (6) υποδηλώνουν ή ενθαρρύνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Θα καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες για τη σάρωση και την αφαίρεση οποιωνδήποτε ιών ή άλλων προβληματικών ή καταστρεπτικών χαρακτηριστικών πριν από την υποβολή οποιουδήποτε υλικού. Επίσης, απαγορεύεται να μεταδίδετε αλυσιδωτές επιστολές, προγράμματα "πυραμίδα", έρευνες και προσκλήσεις μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας. Επίσης, απαγορεύεται η πλαστογράφηση επικεφαλίδων ή η διαχείριση αναγνωριστικών ή άλλων δεδομένων προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και Περιεχομένου χρήστη που μεταδίδεται μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή να διαχειριστείτε την παρουσία σας στη Διαδικτυακή τοποθεσία. Απαγορεύεται να παρέμβετε ή να προκαλέσετε αναστάτωση στη λειτουργία των τοποθεσιών, των διακομιστών ή των δικτύων μας ή να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας.

Επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου ή ατόμου, όπως μεταξύ άλλων, σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλη υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ιδέες, υποβολές ή συζητήσεις ή οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο χρήστη που παρέχετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία που δεν προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον συμβάλλοντα χωρίς αποζημίωση ή αναφορά του δημιουργού.

Διά του παρόντος παραχωρείτε στη EXTREME-SKI.GR, σε ισχύ στο διηνεκές, αμετάκλητη, ανεπιφύλακτη, μη αποκλειστική, με δυνατότητα εκχώρησης και μεταβίβασης άδεια χρήσης για να χρησιμοποιούν, να φιλοξενείται, να αποθηκεύεται, να αναπαράγεται, να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να δημιουργούνται παράγωγα έργα, να διανέμεται, να εκτελείται δημόσια, να παρουσιάζεται δημόσια, να μεταδίδεται και να δημοσιεύεται το Περιεχόμενο χρήστη που παρέχετε σε αυτή τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή σε άλλο υλικό μάρκετινγκ ή δημοσίων σχέσεων της EXTREME-SKI.GR σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της EXTREME-SKI.GR.

Ευθύνεστε αποκλειστικά για το δικό σας Περιεχόμενο χρήστη και για τις συνέπειες της ανάρτησης, της υποβολής ή/και της δημοσίευσής του. Η EXTREME-SKI.GR μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να εξετάζει και να ελέγχει το Περιεχόμενο χρήστη πριν ή/και μετά την υποβολή του. Εντούτοις, αναγνωρίζετε ότι είναι αδύνατον να ελέγχουμε ή να εξετάζουμε όλο το Περιεχόμενο χρήστη. Χωρίς περιορισμό, η EXTREME-SKI.GR, οι συνεργάτες, οι δικαιούχοι άδειας χρήσης, οι διανομείς και οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα ή την εγκυρότητα του Περιεχομένου χρήστη που αναρτούν τρίτοι στη Διαδικτυακή τοποθεσία.

Η EXTREME-SKI.GR δεν προσυπογράφει οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται εκεί και η EXTREME-SKI.GR αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε και όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με το Περιεχόμενο χρήστη.

Η EXTREME-SKI.GR έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ή/και να αφαιρεί μηνύματα ή άλλο Περιεχόμενο χρήστη που δεν είναι αποδεκτά, είναι ανάρμοστα ή παραβιάζουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή συγκατάθεση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοσδήποτε χρήστης πιστεύει ότι το Περιεχόμενο χρήστη που έχει υποβληθεί είναι μη αποδεκτό ή ανάρμοστο μπορεί να επικοινωνήσει αμέσως με τη EXTREME-SKI.GR μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@EXTREME-SKI.gr. Κατά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να προβούμε στις ενέργειες που θεωρούμε απαραίτητες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επειδή πρόκειται για μη αυτόματη διαδικασία, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε αμέσως συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη.

    Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΖΑΜΠΑ ΑΕ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΖΑΜΠΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ ΑΕ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΖΑΜΠΑ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΕΥΡΩ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ. ΟΜΟΙΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ.

    Περιεχόμενο/ Λογισμικό Τρίτων

Η EXTREME-SKI.GR δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τοποθεσίας τρίτων, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τη Διαδικτυακή τοποθεσία μέσω υπερ-σύνδεσης, ανεξάρτητα από το αν η υπερ-σύνδεση παρέχεται από τη Διαδικτυακή τοποθεσία ή από τρίτο σύμφωνα με τους Όρους χρήσης. Οποιαδήποτε σύνδεση που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία μας προς άλλη τοποθεσία δεν αποτελεί έγκριση της εν λόγω άλλης τοποθεσίας και δεν παρέχεται κρίση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα των πληροφοριών ή την καταλληλότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε τοποθεσίας στην οποία μπορεί να συνδέεται η Διαδικτυακή τοποθεσία και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα προηγούμενα.

Οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται προς λήψη από ή μέσω αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης. Εκτός των όσων διατυπώνονται στην ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης, το λογισμικό διατίθεται προς χρήση μόνο από τους τελικούς χρήστες και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του λογισμικού.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΖΑΜΠΑ ΑΕ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

    Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα αποκλειστικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο και στη Διαδικτυακή τοποθεσία που παρέχονται από τη EXTREME-SKI.GR, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές, ή/και τους συνεργάτες, το λογισμικό για τη λειτουργία και τη δημοσίευση της Διαδικτυακής τοποθεσίας, η μεταγλώττιση των δεδομένων που υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία και η σειρά, η αλληλουχία και η διάταξη αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας, ανήκουν όλα στη EXTREME-SKI.GR ή / και στους συνεργάτες και στους εκχωρούντες άδειας χρήσης. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο και στη Διαδικτυακή τοποθεσία που δεν παραχωρούνται ρητώς στο παρόν.

Η χρήση και η καταχώριση της επωνυμίας EXTREME-SKI.GR αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας. Η ορθή χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων είναι σημαντική και θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες της EXTREME-SKI.GR κατά την αναφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της εταιρείας μας. Απαγορεύεται να καταχωρίζετε ή να χρησιμοποιείτε την εταιρική επωνυμία, τη νόμιμη επωνυμία, την εμπορική επωνυμία, το όνομα τομέα ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία, ένδειξη ή περιγραφή, που η επωνυμία EXTREME-SKI.GR ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία παρόμοια σε αυτήν ή οποιαδήποτε επωνυμία που αποτελείται από μέρος της επωνυμίας EXTREME-SKI.GR σχηματίζει μέρος της ούτε θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο σήμα κατατεθέν της εταιρείας.

    Δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας στη Διαδικτυακή τοποθεσία

 Αυτή η Διαδικτυακή τοποθεσία είναι εκ φύσεως δημόσια και οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται σε αυτήν δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε υποβολή εφευρέσεων που ενσωματώνονται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που παρέχετε θα συνιστούν "δημοσίευση" της εν λόγω εφεύρεσης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται ή/και συζητείται στη Διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να υπόκειται σε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επί εμπορικού σήματος και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της EXTREME-SKI.GR, των συνεργατών της ή τρίτων. Εάν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε οποιεσδήποτε ιδέες, προτάσεις, συστάσεις ή λύσεις ή άλλο Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία, είστε υπεύθυνοι να λάβετε κατάλληλη άδεια σε ό,τι αφορά την πνευματική ιδιοκτησία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια αξιοποίησης.

    Αποζημίωση και αποδέσμευση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη EXTREME-SKI.GR, τους συνεργάτες,  τους διανομείς και τους προμηθευτές της και καθέναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής, διευθυντές, εργαζομένους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από και κατά οποιασδήποτε ζημίας, ευθύνης, κόστους και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και επαγγελματιών και του κόστους  επίλυσης διαφορών) που προκύπτουν από την ανάρτηση, το περιεχόμενο ή τη μετάδοση οποιουδήποτε μηνύματος, δεδομένων, υλικού ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου χρήστη που υποβάλετε στη Διαδικτυακή τοποθεσία ή από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων χρήσης από εσάς. Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αγωγής που απορρέει από οποιοδήποτε μήνυμα ή από οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο χρήστη που αναρτάτε, η EXTREME-SKI.GR επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκαλύψει την ταυτότητά σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να έχει για εσάς.

Εάν έχετε διαφορά με έναν ή περισσότερους χρήστες, συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από ευθύνη τη EXTREME-SKI.GR, τους συνεργάτες, τους διανομείς και τους προμηθευτές της και καθέναν από τους αντίστοιχους επικεφαλής, διευθυντές, εργαζομένους, μετόχους, νομικούς εκπροσώπους, εκπροσώπους, διαδόχους και εκδοχείς, από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) οποιουδήποτε είδους και φύσεως, γνωστές και άγνωστες, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τέτοιες διαφορές.

    Διακοπή λειτουργίας τοποθεσίας

 Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτουμε τη λειτουργία της Διαδικτυακής τοποθεσίας ή οποιουδήποτε(οποιωνδήποτε) μέρους(ών) της για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή λήψη συγκατάθεσης. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποτυχία αποθήκευσης ή διαγραφής οποιουδήποτε Περιεχομένου ή/και Περιεχομένου χρήστη, που υποβάλλεται στη Διαδικτυακή τοποθεσία.

    Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς, αγωγής ή βάσης αγωγής, που απορρέει από ή σχετίζεται ή συνδέεται με αυτούς τους Όρους χρήσης ή με τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαφορών που αφορούν στην ύπαρξη ή στην εγκυρότητα των Όρων χρήσης, με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να υποβάλετε τις εν λόγω διαφορές, αγωγές ή βάσεις αγωγής αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

    Δυνατότητα Διαχωρισμού

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αντικατασταθεί με μια έγκυρη, εφαρμόσιμη διάταξη που σχετίζεται περισσότερο με τον σκοπό της αρχικής διάταξης .

    Απουσία εξαίρεσης

 Καμία αποτυχία ή αδράνεια εκ μέρους της EXTREME-SKI.GR να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων χρήσης δεν θα συνιστά αποποίηση των δικαιωμάτων της EXTREME-SKI.GR σύμφωνα με τους Όρους χρήσης, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για προηγούμενες ή μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους οποιουδήποτε ατόμου. Ούτε η λήψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τη EXTREME-SKI.GR, ούτε και το εάν κάποιο άτομο βασίστηκε (δημιούργησε πεποίθηση) στις ενέργειες της EXTREME-SKI.GR δεν θα θεωρηθεί ότι συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε μέρους των Όρων χρήσης. Μόνο μια συγκεκριμένη, γραπτή δήλωση εξαίρεσης υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της EXTREME-SKI.GR θα έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ.

    Επικεφαλίδες

Οι επικεφαλίδες των τμημάτων των Όρων χρήσης εισάγονται μόνο για την ευκολία και δεν θα συνιστούν μέρος αυτών ή θα επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη σημασία ή την ερμηνεία των Όρων χρήσης.


Ευχαριστούμε που συνδεθήκατε στη Διαδικτυακή τοποθεσία μας.

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος, 2018